Breaking News

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันประสูติ และครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี เสด็จเตี่ย

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 พิธีถวายสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันประสูติ และครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 พิธีถวายสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันประสูติ และครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีพลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ภริยา ผู้แทนจากราชสกุลอาภากร ผู้แทนจากสามสมอสมาคม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยกำลังพลของโรงเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


โดยในเวลา 07.30 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 60 รูป ประกอบพระใหม่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 56 รูป และพระพี่เลี้ยงจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน 4 รูป โดยโรงเรียนนายเรือได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ประจำปี การศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อน้อมรำลึกในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี


ตลอดจน เพื่อให้นักเรียนนายเรือ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
ต่อมาในเวลา 09.00 น.ทำพิธีถวายสักการะฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้
– พิธีประดับตราสัญลักษณ์ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี
– พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะฯ
– พิธีกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติฯ
และหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสักการะฯ แล้วได้มีการสวดน้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน


ซึ่งทุกหน่วยงานในกองทัพเรือทั่วประเทศได้ทำกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดให้โรงเรียนนายเรือเป็นพื้นที่รองในการจัดกิจกรรมฯ และในเวลา 10.00 น.ทำพิธีบำเพ็ญกุศลฯ โดยก่อนเริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลได้เปิดวีดีท้ศน์เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ชื่อ”พลังศรัทธา เสด็จเตี่ย ของนักเรียนนายเรือ” และการเชิญผู้ร่วมพิธียืนถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์ภาพวาดสีน้ำมัน ซึ่งพระสาทิสลักษณ์ฯดำเนินการสร้างเมื่อปี 2506

โดยพลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ขอให้ จำรัส เกียรติก้อง ศิลปินนักเขียนภาพเหมือนที่มีชื่อเสียงและฝีมือเป็นเลิศ วาดพระรูปวาดสีน้ำมัน กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานบนเวทีภายในหอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เป็นพระรูปวาดสีน้ำมัน ที่วาดตามภาพต้นฉบับขณะดำรงยศ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดุมศักดิ์ ซึ่งเป็นภาพขาวดำ ถ่ายร่วมกับนายธง เดิมชื่อ เรือตรี เหลียง สุนาวิน ภายหลังเลื่อนยศเป็น พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ โดยเจตนาไว้ให้การสักการะพระรูปวาดสีน้ำมัน กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และให้ติดตั้งแบบมีม่าน เปิด – ปิด ได้ โดยให้เปิดใช้เฉพาะในโอกาสสำคัญ และหลังจากเาร็จพิธีฯ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือได้มอบพระสาทิสลักษณ์ภาพวาดสีน้ำมันกรมหลวงฯ ให้แก่ผู้แทนราชสกุลอาภากร ผู้แทนสามสมอสมาคม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมถ่ายถาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#TheTrusedNavy
#โรงเรียนนายเรือ
#วันคล้ายวันประสูติและครบรอบวันสิ้นพระชนม์100ปี
#กรมหลวงชุมพร