Breaking News

สุดยิ่งใหญ่ ในงานชมรมวรรณศิลป์ฯ สัตหีบจิตอาสา หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

สุดยิ่งใหญ่ ในงานชมรมวรรณศิลป์ฯ สัตหีบจิตอาสา หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้


ที่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง


นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมฯ กล่าวว่า นับได้ 14 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ที่มีการก่อตั้งชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา ที่มีการดำเนินงานการกุศล ด้วยการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการ ในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางราชการ งานวันเด็ก การหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ป่าศิลาธรรมวรรณศิลป์ เป็นการสร้างกุศลร่วมกันภายใต้คำขวัญที่ว่า “จิตอาสาก้าวไกล เพราะเราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว”


และเนื่องจาก ในปีนี้ครบรอบ 14 ปี ของการก่อตั้งชมรมฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกฯ ได้ประชุมหารือในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง โดยภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล ชาย – หญิง การแสดงรำกินรีของสมาชิกชมรมฯ การเดินแบบการกุศลจากนางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์ การจำหน่ายโต๊ะจีน การจับรางวัลหางบัตร และการลีลาศ รำวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและบริจาคเงินสนับสนุนสมทบ เพื้อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมาก


ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยชมรมฯ มุ่งเน้น “ความร่วมมือ” ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความร่วมมือของสมาชิก ในกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมฯ โดยการปลูกจิตสาธารณะให้สมาชิกทุกคนมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีต่อสังคม เพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อีกด้วย


สำหรับงานในคืนนี้ ยังได้รับเกียรติจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เสรี รุ่งสว่าง เจ้าของเสียงจากเพลง “จดหมายจากแม่”, “เทพธิดาผ้าซิ่น”, “ไอ้หนุ่มรถซุง” และ “เรียกพี่ได้ไหม มาร่วมขับกล่อมเสียงเพลงให้ผู้ร่วมงาน ได้รับความสุข ความสนุกสนาน กันโดยถ้วนหน้าอีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645