Breaking News

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2565) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทอดถวาย ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวราดิศร อ่อนนุช​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย​ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับการจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินถวายพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 2,939,139 บาท นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา และเงินบำรุงโรงเรียนให้กับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา​ และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย​ ด้วย