Breaking News

ต.ศรีสองรัก อ่วมหนัก น้ำทะลักท่วมไร่นา บ้านเรือน ถนน สูงเกือบ 2 เมตร

ต.ศรีสองรัก อ่วมหนัก น้ำทะลักท่วมไร่นา บ้านเรือน ถนน สูงเกือบ 2 เมตร

วันที่ 6 ต.ค.65 หลายหมู่บ้าน อบต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย ถูกน้ำท่วมหนัก เนื่องจากมวลน้ำไหลลงมาจากเขต ทม.เลย ผ่าน ต.ศรีสองรัก ก่อนที่จะลงไปยังแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พบว่าไร่-นาหลายพันไร่จมน้ำมาแล้ว 4 วัน รวมทั้งบ่อเลี้ยงปลากว่า 20 บ่อ บ้านเรือนราษฎรนับร้อยครัวเรือนถูกน้ำท่วม

นายประจวบ ศีลธรรม นายก อบต.ศรีสองรัก ได้นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ออกนั่งเรือท้องแบนนำสิ่งของขึ้นหนีน้ำไปยังที่สูง และปลอดภัย เป็นการด่วน พร้อมนำอาหาร น้ำ ยารักษาโรคต่างๆ ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้น เนื่องจากน้ำจาก ทม.เลย ไหลมายังพื้นที่ก่อนจะท้ายน้ำ ระดับน้ำ ณ ขณะรายงานข่าวสูงประมาณ 1-2 เมตร

ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมสูงสุดคือ สูง 2 เมตร มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านปากหมาก หมู่ 6 บ้านปากหมาก หมู่ 7 รวม 30 ครัวเรือน ที่ท่วมหนักมาก รวมทั้งบ่อเลี้ยงปลา เล้าเลี้ยงเป็ดเสียหายที่ไร่ธารธรรม บ้านปากหมากฯ 2 บ่อ มูลค่าจำนวนความเสียหายยังไม่สามารถตรวจสอบและรวบรวมได้ชัดเจน เพราะต้องรอให้น้ำลดลงก่อน


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย