Breaking News

“โตโน่” เตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.นครพนม และ รพ.แขวงคำม่วน

“โตโน่” เตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.นครพนม และ รพ.แขวงคำม่วน

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เพื่อระดมทุนบริจาค จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ด้วยการที่พระเอกนักร้องหนุ่ม “โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง จากบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราช จังหวัดนครพนม ไปยังวัดพระธาตุศรีโคตรตะบอง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว และว่ายน้ำกลับ จากบริเวณหาดบ้านนาเมือง แขวงคำม่วน สปป.ลาว มายังลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

โดยจะมีการถ่ายทอดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ (Facebook) และรายการทีวี เพื่อให้ประชาชนและแฟนคลับได้รับชม ซึ่งผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 034-0-04773-2

โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้กับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการ เตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยในกิจกรรม การจัดรถพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ติดตามทีมว่ายน้ำ การจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจ จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและการส่งต่อหากเกิดเหตุสุดวิสัย รวมถึงการวางแผนเผชิญเหตุ ไปจนถึงการจัดเตรียมเวทีสถานที่และจุดต่าง ๆ ที่จะมีกิจกรรม การติดตั้งทุ่นลอยน้ำ การจัดการจราจร และการขออนุญาตข้ามแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการทำงานขอให้มีความรอบครอบในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องคำนึงถึงสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว ขอให้มีการประสานการดำเนินงานและรายละเอียดทุกอย่างให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกคนมีความปลอดภัย

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม