Breaking News

ลำปาง-ผักริมรั้ว ครัวฮิมค่าย By ทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี เปิดพื้นที่จำหน่าย “ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย ร่างกายปลอดโรค”

ลำปาง-ผักริมรั้ว ครัวฮิมค่าย By ทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี เปิดพื้นที่จำหน่าย “ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย ร่างกายปลอดโรค”

ด้วยในห้วงที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาในเรื่องการทำมาหากิน ปัญหาความเป็นอยู่อย่างลำบาก เศรษฐกิจล้มหลายที่ หาหนที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ยาก ทางมณฑลทหารบกที่ ๓๒ และทางอบต.พิชัยจึงได้หารือแนวทางร่วมกันและใช้พื้นที่เล็กๆในจังหวัดลำปางที่มีอยู่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีที่ทำกิน มีรายได้ ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ในวันนี้จึงได้บูรณาการร่วมกันสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน เปิดพื้นที่จำหน่าย “ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย ร่างกายปลอดโรค” ภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรี

โดยในวันนี้ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ พร้อมคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ นายมานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โอกาสร่วมเป็นประธานแถลงข่าว เพื่อเปิดค่ายเป็นพื้นที่สาธารณะตามโครงการ “ผักริมรั้ว ครัวฮิมค่าย by ทหารพันธุ์ดี”พร้อมเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ร่วมประกวดการถ่ายภาพในหัวข้อ “สะพานเชื่อมรัก” จุดแวะพักใน Armyland โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผักปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐานจากเครือข่ายเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเครือข่ายทหารพันธุ์ดีภายในจังหวัดลำปาง ตลอดจนครอบครัวกำลังพล แก่พี่น้องประชาชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษในราคาย่อมเยา เป็นการสร้างโอกาสให้เครือข่ายเกษตรกรชาวลำปาง มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตพืชผักปลอดสารเคมี สร้างรายได้เพิ่มเติมแก่ครัวเรือน

“ผักริมรั้ว ครัวฮิมค่าย by ทหารพันธุ์ดี” กำหนดจัดครั้งแรก ในวันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ บริเวณลานจอดรถ ทางเข้าประตู ๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ติดเส้นทางสายหลัก ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ซึ่งมีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกโดย ตลอดห้วงการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ การเปิดโครงการ “ผักริมรั้ว ครัวฮิมค่าย by ทหารพันธุ์ดี” ถือเป็นการเปิดค่ายทหารต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ให้มาจับจ่ายใช้สอยและเที่ยวชมเกาะกลางน้ำค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของหน่วยทหาร ดั่งคำเชิญที่ว่า “ค่ายทหาร ยินดีต้อนรับ”

นอกจากนี้ทางมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ร่วมกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพใน หัวข้อ ” สะพานเชื่อมรัก” จุดแวะพักใน Armyland ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยทางมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ได้ก่อสร้างสะพานจำลอง จำนวน ๓ สะพาน ได้แก่ สะพานรัษฎาภิเศก สะพานดำ สะพานสายรุ้ง ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อลานจอดรถ และ อาคารจำหน่ายสินค้า เข้าหากัน โดยจะมีการมอบเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท, ๒,๐๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท ตามลำดับให้แก่ผู้ชนะการประกวด

นายมานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการแถลงข่าววันนี้ ก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบว่า อบต.พิชัย กับมณฑลทหารบกที่ 32 จะทำกิจกรรมอะไร ซึ่งวันนี้ผมได้คุยกับท่านผู้บัญชาการมณฑลทหาร 32 ตลอดเวลาว่า พื้นที่ที่เราวางแผนทำงานร่วมกันจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญมาก ทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเราประสบกับภัยพิบัติทางโรคติดต่อ ทำให้เศรษฐกิจล้มหลายๆที่ เราไม่รู้ว่าจะไปเป็นฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไร ในฐานะที่เป็นที่พื้นที่หนึ่งพื้นที่เล็กๆของจังหวัดลำปาง ก็เริ่มมีแนวคิดกับท่านผู้บัญชาการมลพัฒนาหน่วย ๓๒ ว่าเรามาสร้างพื้นที่เศรษฐกิจให้ชาวบ้านมีรายได้ดีไหม โดยที่จะเป็นตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรในพื้นที่รวมถึงหลายๆหน่วยงานที่เป็นสาขาของมณฑลทหารบกที่ ๓๒ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการสร้างตลาด การสร้างตลาดจะไปสร้างตรงไหน เราก็หาพื้นที่ มันไม่มีที่เหมาะสม ที่ตรงนี้มันเหมาะสมมาก ท่านผู้บัญชาการท่านก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก็เลยคุยว่าเอาตรงนี้ดีไหม

เราก็เลยขับเคลื่อนร่วมกันมาตลอดเพราะดังนั้น วัตถุประสงค์เราก็ได้เรียนเชิญนักข่าวมาร่วมประชาสัมพันธ์อยากจะขอความอนุเคราะห์นักข่าวให้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทาง เพื่อจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มต่างๆในเครือข่ายของมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เข้ามาจำหน่ายที่นี่โดยไม่มีค่าเช่าใดๆทั้งสิ้น ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่สร้างรายได้ให้กับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจังหวัดลำปางนะครับ เพราะว่าตรงนี้จุดประชาสัมพันธ์จะง่าย เพราะติดกับถนนสายใหญ่และเป็นประตูสู่ภาคเหนือหลายจังหวัด เชื่อว่าอะไรหลายๆคนจะเข้ามารับรู้รับเห็นและจะมาร่วมในตลาดแห่งนี้ นี่คือในเบื้องต้นในวันนี้และระยะยาวเลยครับ ก็ได้วางแผนสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าไว้ข้างหลัง ซึ่งต่อไปชุมชนหรือว่าบ้านรอบค่ายและในเครือข่ายของมณฑลทหาร ๓๒ มีกิจกรรมอะไรดีๆเราจะเป็นจุดคล้ายๆกับศูนย์เรียนรู้ จะมีกิจกรรมของกลุ่มมีผู้ประสานงานกลุ่ม มีชื่อ เบอร์โทรติดต่อ นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการทั้งหลาย มาในอาคารหลังนี้แล้วจะได้รู้เลยว่าตำบลพิชัยลำปางมีดีอะไร ก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆในการจำหน่ายสินค้าและเชื่อว่าอยากจะยกเศรษฐกิจได้ในจังหวัดลำปางของเราครับ

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ กล่าวว่า​ “ผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่า จริงๆแล้วนโยบายเปิดค่ายต้อนรับประชาชน จะเห็นแล้วว่านโยบายเปิดค่ายต้อนรับพี่น้องประชาชนมีมานานมากแล้วนะครับ เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ว่า กองทัพบกยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนสู่ค่าย เพราะฉะนั้นการที่เนื่องจากว่าทำไมเราถึงเห็นการดำเนินงานช่วงนี้ เพราะว่าเรามีจุดเชื่อมพอดี คำว่าจุดเชื่อมมีหลายอย่าง อย่างแรกเรามีโอกาสได้เชื่อมกับอบต.พิชัยนะครับ อย่างที่ สองเรามีสถานที่ที่มันเชื่อมกับพี่น้องประชาชนได้ เพราะฉะนั้นนโยบายการเปิดค่ายให้ประชาชนเข้ามาอย่างนี้มานานมากแล้ว แต่มันประสบโอกาสที่ดีในห้วงนี้ ด้วยเหตุผลสองข้อที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ จุดเชื่อมระหว่างอบต.พิชัยกับค่ายสุรศักดิ์มนตรี

และสามารถเชื่อมรัฐมีกองกลางน้ำมีถนนด้านหน้าซึ่งมันเชื่อมระบบให้น้องประชาชนกับใคร ถ้าอย่างประจวบเหมาะ เมื่อเรามีสถานการณ์ที่แตกต่างกันเราจึงยึดจุดแข็งข้อทั้งสอง ข้อนี้มาทำให้เกิดในห้วงนี้ได้ มิได้หมายความว่าค่ายทหารนั้นปิดกั้นพี่น้องประชาชน ยืนยันว่านโยบายของผู้บริหารครับทุกคนยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนเสมอและนั่นเป็นนโยบายของกองทัพบก แต่ในพื้นที่นั้นต้องดูแล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่พื้นที่อย่างที่ผมกล่าวเมื่อเรามีพื้นที่ที่พร้อมเรามีความรักความทันทีของ อบต.พิชัยกับค่ายอย่างมีความพร้อมมันจึงเกิดโครงงานไว้ก็คือ โครงการของ “ผักริมรั้ว ครัวฮิมค่าย” ได้ซึ่งจะมีครั้งแรกในวันที่ ๒๘ กันยายน เพื่อเปิดให้พี่น้องประชาชนและก็ตัวพี่น้องของทหารเองได้มีโอกาสได้มาจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ที่นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับ

นโยบายการดูแลพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้น ตัวท่านนายกอบต.พิชัยแทนท่านนายกมานิตย์เองก็เหมือนกัน ท่านมีอุดมการณ์ ซึ่งเราถูกปลูกฝังมาว่า การเป็นข้าราชการของรัฐนั้นนอกจากเราจะทำงานขับเคลื่อนในองค์กรของรัฐแล้ว ทุกผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนนั้นต้องมุ่งสู่พี่น้องประชาชน นโยบายของกองทัพบกมีมานานมากแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยมันนำมาสู่ซี่งระบบ เพราะฉะนั้นตัวบุคคลนะครับ ไม่ว่าตัวท่านนายกมานิตย์เอง หรือว่าตัวของค่ายเองนะครับ เรามีระบบแล้วมีเจตนารมณ์และมีนโยบายของหน่วยเหนือเป็นเครื่องรองรับ เพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างที่มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น ทั้งตัวในค่ายเอง และที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้น ทุกอย่างจะเดินหน้าด้วยระบบนะครับ สำหรับนโยบายการประกวดถ่ายภาพที่สะพานเชื่อมรัก สะพานเชื่อมรักอยู่เกาะกลางน้ำค่ายสุรศักดิ์มนตรี สะพานเชื่อมรักนั้น ทั้งสามสะพานเราได้งบประมาณในการสนับสนุนในการก่อสร้างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือว่า เป็นการสะพานเชื่อมให้พี่น้องประชาชนเดินทางเข้าสู่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอย่างมิตรภาพ เมื่อเดินเข้ามาแล้วเราก็ต้องมีกิจกรรม กิจกรรมร่วมต่อมาคือกิจกรรมของ อบต.พิชัยกับทางค่ายสุรศักดิ์มนตรี

คือการจำหน่ายสินค้าราคาถูก จำหน่ายผักปลอดสารพิษ เพราะฉะนั้นเพื่อรองรับนโยบายที่กล่าวไปแล้วเราจึงมี จุดเช็คอิน เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับทราบขั้นต้นว่า เราลองมาเที่ยวที่เกาะกลางน้ำค่ายสุรศักดิ์มนตรีดูก่อนสิ ถ้าเราอยากให้เขามาเที่ยวเราต้องมีการถ่ายภาพ เพราะพี่น้องประชาชนนั้นเขาสนใจเรื่องการถ่ายภาพ เพราะฉะนั้นเราจึงได้มาคิดร่วมกันว่าก่อนที่ทุกอย่างจะพร้อม เราให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้พื้นที่ก่อน ด้วยการให้พี่น้องได้มีโอกาสได้มาถ่ายภาพที่สะพานเชื่อมรักทั้งสามสะพาน จึงได้กำหนดไว้ว่าตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พี่น้องประชาชนสามารถเดินเข้ามาถ่ายภาพ ต้องบนสะพานเท่านั้นนะครับ เพื่อที่จะรับการประกวด ผลการประกวดนั้นเราก็มีรางวัลที่หนึ่ง ๓,๐๐๐ รางวัลที่สอง ๒,๐๐๐ บาท รางวัลที่สาม ๑,๐๐๐ บาท ส่วนการจะรับรางวัลเมื่อไหร่นั้น เราจะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ชนะเลิศได้ทราบต่อไปครับ”

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน