Breaking News

พิษณุโลก จิตอาสาพัฒนา และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

พิษณุโลก จิตอาสาพัฒนา และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน


เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงแปลงเกษตรของโรงเรียน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ มอบข้าวสาร จำนวน 15 ถุง, ปลากระป๋อง จำนวน 20 แพ็ค, ขนมโดนัท จำนวน 60 ชิ้น, และน้ำอัดลม จำนวน 60 กระป๋อง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และได้รับการสนับสนุนตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ จำนวน 60 ตัว จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา ภุมมะกาญจนะ เพื่อฝึกสมาธิ เสริมพัฒนาการ และฝึกการจินตนาการ ให้กับน้องๆ นักเรียน ณ รร.บ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พ.ล.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก