สุโขทัย-ประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2565

สุโขทัย-ประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2565

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า และพิธีเปิดงาน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ เพื่อสักการะพระแม่ย่าอันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดสุโขทัยและประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงพื้นบ้าน การร้องเพลงลูกทุ่งการกุศล การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าราคาถูก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี ของดีชาวจังหวัดสุโขทัย และให้ประชาชนได้ชมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ