กาฬสินธุ์ เปิดนิทรรศการบุษบาซ่อนกลิ่นศิลปินสายเลือดเมืองน้ำดำ

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดนิทรรศการบุษบาซ่อนกลิ่น พร้อมเปิดตัวศิลปินศิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ศิลปินสาวชาวกาฬสินธุ์ นำแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมการแต่งกาย มาสร้างสรรค์ด้านศิลปะการวาดภาพ โดยจัดเป็นนิทรรศการให้เยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว

 


ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการบุษบาซ่อนกลิ่น โดยศิลปินศิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ทั้งนี้มีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ เลขานุการ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมผลงานของศิลปิน ที่จัดแสดงภายในหอศิลป์จำนวนกว่า 50 ภาพ


นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะสมัยเก่าและศิลปะร่วมสมัย ให้ศิลปินได้จัดแสดงผลงาน ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานโดยศิลปินศิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ศิลปินสาวชาวกาฬสินธุ์ ซึ่งได้นำแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมการแต่งกายอันมีเสน่ห์ของชาวอีสาน มาสร้างสรรค์ด้านศิลปะการวาดภาพ และนำมาจัดเป็นนิทรรศการให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมและชื่นชม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมศิลปินศิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ซึ่งเป็นลูกหลานชาวกาฬสินธุ์โดยกำเนิด รวมทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการขึ้นในครั้งนี้ โดยเฉพาะศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ออกสู่สาธารณชน ขอเป็นกำลังใจให้มีการพัฒนาฝีมือและผลงาน ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับที่สูงขึ้น เหมือนศิลปินระดับอาจารย์หลายท่าน ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ต่อไป นอกจากนี้ในการจัดนิทรรศการดังกล่าว ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายใน จ.กาฬสินธุ์ และนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับประเทศในอนาคต


ขณะที่นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เปิดพื้นที่ให้ศิลปินจัดแสดงผลงาน ตามนโยบายเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ซึ่งมีความสำคัญ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเก็บรวบรวม รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเกิดความตระหนัก ถึงการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและประวัติศาสตร์ของ จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ของผู้คน และสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปันความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลที่บูรณาการความรู้สมัยเก่ากับสมัยใหม่ เพื่อบ่มเพาะแนวคิดที่ทันสมัยผ่านผลงานด้านต่างๆ เช่น ศิลปะภาพวาดสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่างยั่งยืนต่อไป