ปทุมธานี-นายกแจ็สเร่งพัฒนาไปพร้อมกับทุกท้องถิ่นเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน

ปทุมธานี-นายกแจ็สเร่งพัฒนาไปพร้อมกับทุกท้องถิ่นเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน
************************

 


เมื่อวันที่ 23 กันภาพันธ์ 2565;เวลา 13:00 น. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้ประชุมร่วมกับ นายเสวก ประเสริฐสุข รองนายก อบจ.ปทุมธานี , ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต , นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก , นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเตย , นายอาคม เฉลียว นายก อบต.บางโพธิ์เหนือ , นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายก อบต.กระแชง เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น

โดยวิธีการ Overlay ในถนนสายบางนา-บ้านบางเตย ร่วมพื้นที่ 4 ตำบล ระยะทาง 5.9 กิโลเมตร งบประมาณ 11,417,000 บาท และปรึกษาเตรียมดำเนินการบันทึกข้อตกลง MOU ในการให้ อบต.และ เทศบาล สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นหลอดไฟส่องสว่างดับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สามารถเข้าดำเนินการให้ประชาชนได้โดยรวดเร็วไม่ต้องรอ อบจ.ซึ่งเป็นประโยชน์ของประชาชน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากถนนเส้นนี้เดิมเป็นถนนคอนกรีตมีสภาพเสียหายเยอะ ต่อมามีโครงการเงินอุดหนุนตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งผมยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งนายก อบจ.ปทุมธานี เมื่อมีเงินอุดหนุนก็ต้องดำเนินการทำไป เมื่อทำไปแล้วพี่น้องประชาชนเขาไม่เข้าใจ

ว่าถนนคอนกรีตที่มีการเสียหายแค่บางส่วนแต่บางช่วงก็ไม่ได้เสียหาย ทำไมต้องเอายางแอสฟัลท์มาราดทับถนนคอนกรีต ประชาชนจึงไม่เข้าใจ ผมเองก็ไม่เข้าใจจึงได้สอบถามไปยังฝ่ายช่าง ที่ใช้วิธีการ Overlay คือการเอายางแอสฟัลท์ไปบดอัดเทซ้ำมีความหนา 3-5 เซนติเมตร วันนี้ได้เชิญผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เพื่อมาทำความเข้าใจ และบอกต่อพี่น้องประชาชน เพราะเป็นโครงการที่จำเป็นต้องทำ ซึ่งจุดอ่อนที่เกิดปัญหาขึ้นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจ จึงได้ย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้เข้าใจ และแก้ปัญหาบริเวณทางเชื่อมถนนเข้าออกบ้านของประชาชน และแก้ไขปัญหาทำรางวีเพื่อเป็นทางน้ำไหล ป้องกันน้ำฝนไหลเข้าบ้านของประชาชน

นอกจากนี้เราได้มีโครงการหลังจากที่ทาง กกต.ประกาศรับรองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเดือนหน้า จะได้ร่วมสัมมานาร่วมกันทั้งนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 65 แห่ง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทั้ง 36 เขต เพื่อให้นายกต่างๆได้เรียนรู้กฎหมายในการใช้งบต่างๆได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนายก เทศมนตรี และ อบต. และ สจ.ในพื้นที่ อะไรที่เกินกำลังของ อบต. เทศบาล ประสานมาที่ อบจ.มีความพร้อมที่จะไปดำเนินการให้ จะมีการ MOU ทำงานร่วมกัน อย่างเช่นการซ่อมแซมถนนของ อบจ. เมื่อมีการชำรุดเล็ก ๆ น้อย ๆในพื้นที่ อปท.ไหน ก็ให้สามารถซ่อมแซมได้เลย ไม่ต้องมาทำบันทึกของ อบจ. จากนั้น อบจ.ต้องทำบันทึกสอบถามทำไมต้องทำ ระบบแบบนี้จะช้า เราจึงแก้ปัญหาให้เร็ว ผมจึงต้องกันแก้ปัญหาให้ประชาชนให้เร็วจึงต้องมีการ MOU ร่วมกัน ประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน