สุโขทัย-โครงการธนาคารกาย อบจ.มอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

สุโขทัย-โครงการธนาคารกาย อบจ.มอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

 

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ตามโครงการธนาคารกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุโขทัย ร่วมกับ สปสช. สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 550,000 บาท

ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยจัดซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ที่นอนเจลป้องกันแผลกดทับ และเตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน เพื่อจัดบริการอุปกรณ์ให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยประคับประคอง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลฯ ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและครอบคลุม


โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักเลขานุการ อบจ. บุคลากรสปสช. เขต 2 พิษณุโลก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และญาติผู้ป่วยในโครงการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862