พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 จ.อุดรธานี

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 จ.อุดรธานี
……………………………………………………

พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และ พลเอก จิรเดช กมลเพ็ชร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และความมั่นคงกองทัพบก พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ที่หน่วยขออนุมัติจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ โดยดำเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ในโอกาสนี้ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ได้ให้คำแนะนำวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้หน่วยสามารถวางแผนดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์และโครงการ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อขยายผลสู่กำลังพล และประชาชนในพื้นที่ด้วยความยั่งยืน
****************************************


ภาพ/ข่าว ฐนกร-เดวิท โชคชัย 092-5259-777