สพร.22 นครศรีธรรมราช จับมือโรงไฟฟ้ากังหันลม iWind เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานชาวนครศรีธรรมราช

สพร.22 นครศรีธรรมราช จับมือโรงไฟฟ้ากังหันลม iWind เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานชาวนครศรีธรรมราช

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับรองความรู้ความสามารถ ตรวจเยี่ยมบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) สาขาปากพนัง โครงการสวนกังหันเลียบชายฝั่งปากพนัง 10 MW โดยมีนายธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการปากพนัง พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมของโครงการฯ การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานร่วม สพร.22 นครศรีธรรมราช ครบวงจร คือ การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครบ 100 % และขออนุญาตใช้เครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (This Company is Accredited with Employment of Occupation License Holders) ตามมาตรา 33/1 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2557)


นายธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการปากพนัง กล่าวว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ มีความตระหนักถึงปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักและทางผู้บริหารฯ กำชับเน้นย้ำให้พนักงานคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นความสำคัญอันดับแรก โดยทางบริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์ PPE ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคน และเข้ากิจกรรม KYT “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยมีแนวทางเชิงรุก คือ การยกระดับทักษะพัฒนาความสามารถ โดยเฉพาะกระบวนการ Upskill/Reskill ทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน


นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติม ว่าสถาบันฯ 22 นครศรีธรรมราช มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้มีคุณภาพพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 79 หมู่ที่1 ถนนนครศรี-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7539 9297 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช