ฉะเชิงเทรา – รองต๋อยเยี่ยมผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงหมู่ที่ 3 4 9 8 13และ 14

ฉะเชิงเทรา – รองต๋อยเยี่ยมผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงหมู่ที่ 3 4 9 8 13และ 14

วันนี้ (22 ก.พ. 65) นายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ,มอบหมาย นายสุภร ตันเฮง นายสมประสงค์ ทิพรัตน์ทัศไนย รองนายก อบต.เกาะขนุน นางอรชพร นันทสูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อม ส.อบต.หมู่ที่ 4 9 และ 13 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และ งานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำดื่ม ปลาทู ผ้าเช็ดตัว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ดูแล หมู่ที่ 3 4 9 8 13 และ 14 ตำบลเกาะขนุน จำนวน 34 ครัวเรือน ซึ่งนายธรรมชาติ พรหมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับนายก อบต.เกาะขนุน และผู้มีเมตตาจิตให้การสนับสนุน ของเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนขอขอบพระคุณทุกท่านทุกธารน้ำใจที่ร่วมให้การสนับสนุนของเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในครั้งนี้