สมุทรสงคราม-ทาสีทางม้าลาย-ตีเส้นจราจรถนน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

สมุทรสงคราม-ทาสีทางม้าลาย-ตีเส้นจราจรถนน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

 

วันนี้(22 ก.พ.65)นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทั้งสามอำเภอ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม ทาสีทางม้าลาย และตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง จัดทำขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถด้วยความประมาท และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ราชการ และเป็น ถนนเส้นตรงที่มีผู้ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากก ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก พฤติกรรมเสี่ยงหลัก 4 ประการ ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนิรภัยและการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน จะเห็นได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น แท้จริงเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับตีเส้นทางม้ารายเพื่อควบคุมผู้ขับขี่ และทำให้มองดูแล้วชัดเจนมากขึ้น ผู้ขับขี่จะลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติ ก่อนจะถึงทางม้าลายประมาณ 100 เมตร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ฝั่งทั้งขาเข้าและขาออก

สำหรับ บทลงโทษ หากไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย มาตรา 152 กำหนดชัดเจนว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท