สุโขทัย-ผวจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเชิงรุก เด็ก 5-11 ปี ที่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกให้กับเด็ก 5-11 ปี ที่โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองนำเด็กไปรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

 


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งโรงพยาบาลสุโขทัย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยมีคุณครูได้นำเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 จำนวน 250 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็ก ขณะเดียวกันได้มีผู้ปกครองเดินทางไปให้กำลังใจบุตรหลานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดในครั้งนี้ด้วย

โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย มีเด็กอายุ 5-11 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา จำนวนกว่า 40,000 คน ขณะนี้มีผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวนกว่า 26,000 คน ซึ่งขณะนี้มีเด็กได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 5 โดยจะออกให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานศึกษาหรือโรงพยาบาลทุกแห่ง อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กอายุ 5-11 ปี แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กโดยความสมัครใจ และนำเด็กไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็ก ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา กำหนดจัดให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล