ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 อำนวยความสะดวก แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับเด็กนักเรียน เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 อำนวยความสะดวก แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับเด็กนักเรียน เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สมัครใจรับ รัฐจัดให้ กลุ่มเด็กอายุ 5 -11 ปี โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรพื้นฐานภาค 3 อำนวยความสะดวกพร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กฝาสีส้ม (Orange cap ) จำนวน 27 โรงเรียน รวม 1,529 คน

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดลำปาง โดยเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง สำหรับสถานที่ฉีดจะใช้โรงเรียนเป็นจุดฉีดหลัก ร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล ในการฉีดวัคซีนวันนี้ ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำปางร่วมดำเนินการตามขั้นตอน จัดจุดพักคอยหลังฉีดเพื่อสังเกตอาการ หลังจากนั้นผู้ปกครองรับกลับบ้าน หากมีอาการไม่พึงประสงค์ให้รีบติดต่อหรือเข้ารับการดูแลรักษาตามลำดับต่อไป ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

#จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ #จิตอาสาพระราชทานมทบ32
#มณฑลทหารบกที่32 #กองทัพบกเพื่อประชาชน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน