กรมอุทยานฯ แถลงข่าว เรื่องรั้วป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานฯ แถลงข่าว เรื่องรั้วป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 


วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมแถลงข่าวรั้วป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาสัตว์ป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำการก่อสร้างรั้วกันช้างกึ่งถาวร จำนวน 13 กม พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำการก่อสร้างรั้วกันช้างกึ่งถาวร จำนวน 10 กม.

และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ได้ทำการก่อสร้างรั้วกันช้างพร้อมระบบเตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 กม. รั้วกันช้างออกแบบโดยส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม และจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าป้องกันช้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกหลายรายการ