กาฬสินธุ์ 8 ครอบครัวพื้นที่ตาบอดพบทางสว่างประชาคมผ่านสร้างถนนข้ามลำรางสาธารณะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ร่วมประชาคม ขอมติก่อสร้างถนนข้ามลำรางสาธารณะ อำนวยความสะดวกให้กับ 8 ครอบครัว ซึ่งมีที่พักอาศัยและที่ทำกินเป็นที่ดินตาบอด สรุปมีมติเอกฉันท์ให้สร้างถนน เพื่อเปิดทางให้เดินทางเข้า-ออกได้สะดวก

จากกรณีชาวบ้าน 8 ครอบครัวที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อน เหตุที่อาศัยและที่ทำกินเป็นที่ดินไม่มีทางเข้า-ออกหรือเป็นที่ตาบอด เนื่องจากเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ต้นทางไม่อนุญาตให้เข้า-ออกผ่านพื้นที่ เรียกร้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดทางใหม่ โดยทำถนนข้ามคลอง ขณะที่นายอำเภอ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลบัวบาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์รุดลงพื้นที่ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น


ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัยบ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน เป็นประธานประชาคมขอความเห็นชอบ ก่อสร้างถนนข้ามลำรางสาธารณะ ความยาวประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร โดยมีนางละมุล ภักดีนอก ผญบ.บ้านตูม หมู่ 4 นายสเตสฉัน ภูนาสูง ผญบ.บ้านตูม หมู่ 19 พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลบัวบาน ได้รับหนังสือด่วนจากชาวบ้าน 8 ครอบครัว ขอความช่วยเหลือจากเทศบาล ในการทำถนนเข้าที่พักอาศัยและประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เนื่องจากไม่มีทางสัญจรเข้า-ออก เพราะที่ทำกินอยู่ด้านในหรือที่เรียกว่าที่ดินตาบอด โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ทางเข้า-ออกซึ่งอยู่ด้านหน้าและติดกับถนนสาธารณะเป็นที่ดินส่วนบุคคล เจ้าของที่ดินได้อนุญาตผ่านการเข้า-ออกชั่วคราวเท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าออกแล้ว เนื่องจากมีการจัดรูปที่ดินใหม่โดยให้รถแม็คโครมาขุดเป็นบ่อน้ำ ทำให้ 8 ครอบครัวไม่มีทางเข้าออก จึงได้เขียนคำร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าว


นายสมยศกล่าวอีกว่า หลังได้รับหนังสือดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบัวบาน ร่วมกับนายอำเภอยางตลาดและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ทั้งนี้ สิ่งที่ชาวบ้านต้องการ คือทำถนนข้ามคลอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการวางท่อ หรือบล็อกคอนเวิร์ส หรือทำสะพาน อย่างไรก็ตามแต่ ขอให้มีถนนเข้า-ออก จึงได้มีการประชาคมชาวบ้านเพื่อขอมติ โดยที่ประชาชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการก่อสร้างถนนได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อความสะดวกในการสัญจรเข้าออกที่อาศัยและกอบอาชีพชีพ ซึ่งหลังจากได้มติแล้ว จะได้ทำหนังสือไปยังนายอำเภอยางตลาด และ ผวจ.กาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนต่อไป


ด้านนายทองเปอร์ ภูนาชัย ประธานผู้ใช้น้ำและทางสัญจร บ้านตูมหมู่ 4 และหมู่ 19 กล่าวว่า ช่วงนี้เพื่อนบ้าน 8 ครอบครัว ซึ่งที่พักอาศัยและที่ทำกินเป็นที่ดินตาบอด โดยประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการไม่มีทางเข้า-ออก ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่และประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก จึงอยากวิงวอนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ เพราะชาวบ้านมีบ้านเรือนอาศัย มีการประกอบอาชีพ แต่กลับได้รับความเดือดร้อน ไม่มีถนนเข้าบ้านและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น กุ้งก้ามกรามและข้าวเปลือก หากไม่มีถนนสัญจรเข้า-ออก ก็เหมือนถูกตัดมือตัดเท้า ไม่รู้จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไร ในฐานะตัวชาวชาวบ้านผู้เดือดร้อน จึงขอความเมตตาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยก่อสร้างถนนข้ามคลองหรือข้ามลำรางดังกล่าว เพราะจะเป็นวิธีการเดียวที่ทำได้ง่ายที่สุด ซึ่งจะเป็นถนนสาธารณะ ชาวบ้านทุกคนรวมทั้งพ่อค้ากุ้ง ชาวบ้านที่ทำมาหากิน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสะดวกอย่างยั่งยืน