สุโขทัย-“Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ” วิ่งเที่ยวชมอุทยาน ดูความงาม รับอรุณแห่งความสุข

สุโขทัย-“Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ” วิ่งเที่ยวชมอุทยาน ดูความงาม รับอรุณแห่งความสุข

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 06.00 น. นายสุชาตี ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประธานพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง”Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมรมวิ่งสองจุดห้าจังหวัดสุโขทัย ให้การสนับสนุน “Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งต้องมีผลการตรวจ ATK แสดงผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้นพร้อมแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน พร้อมสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยๆตามจุดให้บริการนักวิ่งในงาน ก่อนเข้างานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองตรวจ ATK ตรวจประวัติการรับวัคซีนของผู้ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 04.00 น. พิธีเปิดปล่อยตัวนักเวลา 06.00 น. ตามระยะวิ่ง 5.6 KM. และ12.6 KM. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะในรุ่นต่างๆ ในเวลา 08.00 น.


ประธานในพิธีร่วมกันทำการปล่อยตัวนักวิ่งท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ทั้งประเภท Fun Run ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ผู้ชนะในรุ่นต่างๆรับถ้วยรางวัล 5 อันดับ แบ่งเป็น ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รับเหรียญที่ระลึกทุกรุ่นทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม และประเภท Super Mini marathon ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร ผู้ชนะรับถ้วยรางวัล 5 อันดับ แบ่งเป็น ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รับเหรียญที่ระลึกทุกรุ่นทุกท่านกิจกรรม


ส่วนถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึกกิจกรรม “Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ”ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเป็นสัญลักษณ์จำลองกระทง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประเพณีของจังหวัดสุโขทัย ในเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ของจังหวัดสุโขทัย และ”Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ”ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองมรดกโลกอย่างจังหวัดสุโขทัย พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นเพื่อต้านโรคภัย และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งที่ถูกวิธี และยังเป็นการเที่ยวชมความงดงาม พร้อมร่วมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ท่ามกลางบรรยายกาศยามเช้าของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเก็บภาพความประทับใจ ในกิจกรรมวิ่งและเที่ยวชมธรรมชาติสดชื่นยามรุ่งอรุณ เติมเต็มความสุข ความสดใส และเพื่อสุขภาพที่ดี


โดยในวันนี้นอกจากนักวิ่งและนักท่องเที่ยว ได้มาออกกำลังกายและแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันแล้ว ชาวจังหวัดสุโขทัยยังได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ในกิจกรรม “Sukhothai Run วิ่งกันเมาะ”ครั้งนี้ด้วย