กาฬสินธุ์ ครอบครัวพื้นที่ตาบอดยังเดือดร้อนรอภาครัฐทำถนนเข้า-ออกที่พักอาศัย

ชาวบ้าน 8 ครอบครัวที่ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังเดือดร้อน เหตุที่อาศัยและที่ทำกินเป็นที่ดินไม่มีทางเข้า-ออกหรือที่ตาบอด เนื่องจากเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ต้นทางไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาในพื้นที่ ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำถนนข้ามลำรางสาธารณะ ล่าสุดคณะผู้บริหารเทศบาลบัวบาน ร่วมกับศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อทำถนนข้ามคลอง

จากกรณีชาวบ้าน 8 ครอบครัวที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อน เหตุที่อาศัยและที่ทำกินเป็นที่ดินไม่มีทางเข้า-ออกหรือเป็นที่ตาบอด เนื่องจากเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ต้นทางไม่อนุญาตให้เข้า-ออกผ่านพื้นที่ เรียกร้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดทางใหม่ โดยทำถนนข้ามคลอง ขณะที่นายอำเภอและคณะผู้บริหารเทศบาลบัวบานรุดลงพื้นที่ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณลำรางสาธารณประโยชน์ แปลงนานางรัตนภรณ์ รักกลาง อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 4 บ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายประจัน ดาวังปา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ สำรวจสภาพพื้นที่และสอบถามปัญหากับชาวบ้านผู้เดือดร้อน โดยมีนายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบัวบาน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางละมุล ภักดีนอก ผญบ.บ้านตูม หมู่ 4 นายสเตสฉัน ภูนาสูง ผญบ.บ้านตูม หมู่ 19 และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนให้ข้อมูล


นางรัตนภรณ์ รักกลาง อายุ 53 ปี ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนกล่าวว่า ตนและเพื่อนบ้านจำนวน 8 ครัวเรือน ยังได้รับความเดือดร้อนและรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีทางสัญจรเข้า-ออกที่พักอาศัยและประกอบอาชีพ ทั้งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและทำนา เพราะที่ทำกินอยู่ด้านในหรือที่เรียกว่าที่ตาบอด โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ทางเข้า-ออกซึ่งอยู่ด้านหน้าและติดกับถนนสาธารณะเป็นที่ดินส่วนบุคคล เจ้าของที่ดินได้อนุญาตผ่านการเข้า-ออกชั่วคราวเท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าออกแล้ว เนื่องจากมีการจัดรูปที่ดินใหม่โดยให้รถแม็คโครมาขุดเป็นบ่อน้ำ ทำให้ตนและเพื่อนบ้านรวม 8 ครอบครัวไม่มีทางเข้าออก จึงได้เขียนคำร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าว


ด้านนายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบัวบานกล่าวว่า หลังได้รับการร้องขอจากชาวบ้านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนรวมทั้งนายอำเภอยางตลาด ได้นำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่กองช่าง นิติกร ประจำ ทต.บัวบาน มาร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ทั้งนี้ สิ่งที่ชาวบ้านต้องการ คือการวางท่อระบายน้ำมาตามลำรางสาธารณะและทำถนน ระยะทางประมาณ 20 เมตร กว้าง 2 เมตร จากนั้นก็ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ มาร่วมทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ในวันนี้


นายสมยศกล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาชาวบ้าน 8 ครอบครัวเดือดร้อน เนื่องจากที่พักอาศัยและที่ทำกินเป็นพื้นที่ตาบอด ไม่มีทางเข้า-ออก เทศบาลบัวบานไม่ได้นิ่งนอนใจในการเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา มีการปรึกษาหารือกันทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อน สำหรับแนวทางที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ในการแก้ไขปัญหาคือ ทางเทศบาลบัวบานจะได้เร่งประชุมสภา เพื่อขอมติจากสภาและจัดทำเอกสารขอใช้ประโยชน์ บริเวณลำรางสาธารณะดังกล่าวจากศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ในขณะที่ในระดับชุมชนเอง ก็จะได้มีการประชาคม ขอความเห็นชอบจากชาวบ้าน คิดว่าในแต่ละขั้นตอนคงจะไม่มีปัญหาติดขัดอะไร เพราะกรณีนี้ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย หลังจากนี้ก็จะทำหนังสือแจ้งไปทางนายอำเภอยางตลาด และผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับทราบด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

***เสียงสัมภาษณ์***นายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบัวบาน