เชียงใหม่ – อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ให้ประชาชน

เชียงใหม่ – อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ให้ประชาชน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีน Moderna ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) Moderna จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 60,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างทั่วถึง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,หอประชุมโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง, หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว,โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง, หอประชุมประจำอำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอสันป่าตอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 178 – 179 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พัฒนชัย/เชียงใหม่