นราธิวาส – พบชาวบ้านติดโอมิครอนแล้วร้อยละ73 อสม.เร่งเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด

นราธิวาส – พบชาวบ้านติดโอมิครอนแล้วร้อยละ73 อสม.เร่งเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด

 

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 จากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า นอกจากจะต้องเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากขึ้นทุกวัน ทางจังหวัดยังต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ยอมเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยปฏิเสธการรับฉีดวัคซีนทุกชนิด ทำให้ในห้วงที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนลดลง จากเป้าหมายประชากรทั้งหมด 743,054 คน แต่ขณะนี้ฉีดได้เพียง 350,685 คน โดยเข็มที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 47.19 เท่านั้น

โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 574 ราย มีอัตราป่วยเท่ากับ 71.35 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งจำแนกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด 572 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย และมีเสียชีวิตสะสม 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ จำนวน 250 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จำนวน 1 ราย มีอาการปานกลางต้องการออกซิเจนและมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 10 ราย มีอาการเล็กน้อยและไม่มีอาการ 239 ราย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ต่างเร่งให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนถึงบ้านพัก ซึ่ง 1 ในหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก โดย น.ส.นันตพร วัชรดิรก อสม.ประจำหมู่ 5 ต.ปาเสมัส พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำวัคซีนไฟเซอร์ จำนวนหนึ่ง มาจัดตั้งศูนย์ให้การแก่ประชาชน ที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านดวงกมล โดยมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเดินเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนโน้มน้าวให้ประชาชนให้มาทำการฉีดวัคซีน เพื่อเห็นการสังคมส่วนรวม ซึ่งประชาชนต่างเต็มใจและเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากในครั้งนี้

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า แนวโน้มสถานการณ์ประชาชนติดเชื้อโควิด 10 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว จากการสุ่มตรวจสายพันธุ์ของผู้ป่วยโควิด 19 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบส่วนใหญ่ประชาชนติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอนร้อยละ 73 และสายพันธุ์โอมิครอนมีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ Delta และ Alpha ที่มีการระบาดในระลอกเดือนเมษายน 2564

นอกจากนี้นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.จ.นราธิวาส ยังเปิดเผยอีกด้วยว่า ล่าสุดโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนพบมีการระบาดในโรงเรียนแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดารุสสลาม โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแต โรงเรียนจะแลเกาะ และโรงเรียนนราธิวาส จากจำนวนโรงเรียน 524 โรง ที่เปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ซึ่งคาดว่าก่อนที่โรงเรียนจะปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้น่าจะพบมีการระบาดในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส