ตราด/ตําบลหาดเล็ก ปิดลงแล้วปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธิมอบวุฒิบัตรปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน รุ่นที่ ๒ ตําบลหาดเล็ก

ตราด/ตําบลหาดเล็ก ปิดลงแล้วปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธิมอบวุฒิบัตรปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน รุ่นที่ ๒ ตําบลหาดเล็ก

 

เมื่อช่วงบ่ายเวลา 14.00น. วันที่ 17 กพ.2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหาดศาลเจ้า หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พลเรือตรี วิรัช แพหมอ ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลหาดเล็กและมอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมีนาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 23 หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด เป็นผู้กล่าวรายงานปิดฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอําเภอคลองใหญ่ให้เกียรติเข้าร่วมสักขีพยานรับมอบวุฒิบัตร นาวาเอก พิเสิษฐ์ รองผู้บังคับหน่อยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ฉก.นย.182 ผู้ใหญ่บ้านตําบลหาดเล็ก ปศุสัตว์อําเภอแหลมงบ และผู้บริหารท้องถิ่นให้เกียรติร่วมในพิธีปิดและร่วมมอบวุฒิบัตร

พลเรือตรี วิรัช แพหมอ ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ดำเนินการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลหาดเล็ก จํานวน 5 หมู่ โดยเริ่มดำเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บัดนี้การฝึกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีราษฎรเข้ารับการฝึกจนจบโครงการจำนวน 60 คน การดำเนินการฝึกได้ดำเนินการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในห้องเรียน และสนามฝึก การฝึกภาคสนามในภูมิประเทศจริง ตามสถานการณ์สมมุติ ประกอบด้วย

ภัยคุกคามที่มีผลกระทบกับความมั่นคง อาวุธปืนลูกซอง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การข่าวภาคประชาชน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การลาดตระเวน กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับชุมชน มีความสามารถในการป้องกันตนเอง และหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และชุมชนชายแดนเกิดความรัก หวงแหนพื้นที่ ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และร่วมกันในการปกป้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ให้ประชาชนธำรงรักษาไว้ ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก