พุทธศาสนิกชนชาวอุบลฯ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนชาวอุบลฯ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 16 ก.พ.65 ที่วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวานราม นำคณะสงฆ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง 3 รอบ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565

ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้แก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย


กิตติภณ / ข่าว