จันทบุรี-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

จันทบุรี-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

จากเหตุช้างป่าทำร้ายประชาชนเสียชีวิตพร้อมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาช้างป่า ที่ จ.จันทบุรี เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ผู้เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้าย

 


วันนี้ ( 16 ก.พ.65 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จากเหตุช้างป่าทำร้ายประชาชนเสียชีวิต ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ราย / ราย ละ 30,000 บาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนำคณะประกอบด้วย นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุรีย์พร รามสมภพ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวยุพาภรณ์ บุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและกองทุน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยนาย อลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเฝ้าระวังภัยช้างป่าให้การต้อนรับ และสรุปสถานการณ์การแก้ปัญหาลดผลกระทบราษฎรรับทราบสถานการณ์ช้างป่าและสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จันทบุรี และมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 รายละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว เมื่อเดือนเมษายน 2564 และอำเภอท่าใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และติดตามจุดเกิดเหตุช้างป่าทำลายแนวกันริมถนน บริเวณสี่แยกเขาพระยา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

พร้อมทั้งพบปะกลุ่มชาวบ้านอาสาสมัครประมาณ 10 คน ที่ช่วยกันผลักดันช้างป่าที่บุกมาทำลายพืชไร่เกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ โอกาสนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจถึงเหตุการณ์ภัยจากช้างป่า พร้อมนำความห่วงใยและกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ด้วย กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเงินที่รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ สามารถบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 ชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก