ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเรือที่จะไปปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ 3 และการยิงอาวุธของเรือในกองเรือฟริเกตที่ 2

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเรือที่จะไปปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ 3 และการยิงอาวุธของเรือในกองเรือฟริเกตที่ 2

 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำเรือของ เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงบางปะกง และ เรือหลวงเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการฝึกทบทวนเรือที่จะไปปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับการฝึกยิงอาวุธของเรือใน กองเรือฟริเกตที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นการฝึกเตรียมกำลังรบทางเรือ ให้กำลังพลประจำเรือมีความรู้ มีความชำนาญในด้านยุทธวิธีและการใช้อาวุธ มีความพร้อมสำหรับไปปฏิบัติราชการ

โดยได้จัดชุดตรวจสอบและทบทวนความพร้อมกำลังทางเรือ จากกองการฝึกกองเรือยุทธการ เข้าร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการที่ ต้องการให้เรือที่ไปปฏิบัติราชการ จะต้องมีความพร้อมและทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อถูกส่งไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ตามทัพเรือภาคต่างๆ เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติในทุกภารกิจ ต่อไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก