นิพนธ์ นำ กปน.จับมือ กทม.จัดกิจกรรม “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและขยะพลาสติก

นิพนธ์ นำ กปน.จับมือ กทม.จัดกิจกรรม “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและขยะพลาสติก

 


ที่ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การประปานครหลวง ผู้บริหาร การประปานครหลวง ผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี


นายนิพนธ์ กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WH0) โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ ดูแลชุมชนและสังคม วันนี้จึงได้มอบตู้น้ำดื่มสาธารณะที่สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ ได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

และจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVD -19 โดยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงและยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการนำร่อง เบื้องต้นจะดำเนินการติดตั้งตู้น้ำดื่มสาธารณะทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ สวนจตุจักร เขตจตุจักร สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และอนาคตจะขยายให้ครอบคลุมในพื้นที่สมุทรปราการอีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา