นราธิวาส-ตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองนราธิวาส บูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ในพื้นที่

นราธิวาส-ตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองนราธิวาส บูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ในพื้นที่

 

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองนราธิวาส ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมะนังตายอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ออกพบปะเยี่ยมเยียน ด.ช.ฮามิร์ บากา เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมสอบถามสภาพความเป็นอยู่ และรับทราบปัญหา ในการขอความช่วยเหลือ จากนั้นได้มอบข้าวสารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้บูรณการการทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ได้รับการรักษาต่อเนื่อง และดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ด้าน ด.ช.ฮามิร์ บากา ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ กล่าวว่า ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาเยี่ยม ขอบคุณที่ช่วยแบ่งเบาภาระ ในยามที่เจ็บป่วย ตนดีใจและซาบซึ้งในน้ำใจมาก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส