พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรเผยจ่อเชือดนักการเมืองท้องถิ่นทุจริต90เรื่องปลุกพลังSTRONGจิตพอเพียง

พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรเผยจ่อเชือดนักการเมืองท้องถิ่นทุจริต90เรื่องปลุกพลังSTRONGจิตพอเพียง

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ปลุกพลังชาวบ้านรวมตัวเป็นเครือข่ายชมรม STRONGจิตพอเพียง เป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เงินภาษีของประชาชนใช้พัฒนาสร้างความเจริญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยลดการคอรัปชั่น ป.ป.ช. เปิดเผย อปท.เมืองชาละวันมีเรื่องทุจริต 90 เรื่องในหลายพื้นที่ เตรียมสรุปผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารห้องประชุม CK HALL โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีประสบการณ์นักสืบสวนคดีทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 และกิจกรรมกระบวนการระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชมรมฯและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการทุจริตในระกับพื้นที่เพื่อปักหมุดเขียว-เหลือง-แดง เพื่อที่ให้ความสำคัญในการจับตามองและแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกพื้นที่ของ 12 อำเภอในจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงของจังหวัดพิจิตรกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากนั้น นายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ป.ป.ช.พิจิตร มีหน้าที่-อำนาจ 3 ภารกิจ คือปราบปรามทุจริต , ตรวจสอบทรัพย์สิน , ป้องกันการทุจริต รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและรายงานชี้เบาะแสของการทุจริตภายในหมู่บ้านและภายในท้องถิ่นของตนเอง ในส่วนของการทุจริตที่เกิดขึ้นจาก อปท. ภายในจังหวัดพิจิตรขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนที่มีหลักฐานให้นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีรวมแล้ว 90 เรื่อง ซึ่งภายในสิ้นเดือน ก.พ. 65 นี้ จะสรุปสำนวนและจะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าการคอรัปชั่นหรือการทุจริตไม่มีทางรอดพ้นจากสายตาประชาชนและเงื้อมมือของกฎหมายถึงแม้จะพ้นตำแหน่งไปแล้วหรือดำรงตำแหน่งอยู่ก็ตามก็จะต้องรับโทษตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว

 

สิทธิพจน์ พิจิตร