ยะลา – เบตง โรงพยาบาลเบตง เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เบตง โรงพยาบาลเบตง เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการของผู้ป่วย ลดอัตราการเสียชีวิต

 


เมื่อเวลา 09.37 น. วันที่ 15 ก.พ.65 ที่โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง ได้ร่วมเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เปิด stroke unit จำนวน 4 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมทั้งนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาประพรมน้ำมนต์ในหอผู้ป่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคล


สำหรับสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลเบตงที่ผ่านมา มีดังนี้ ปี 2562 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 111 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก จำนวน 20 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน จำนวน 91 ราย ได้รับยา rtpA จำนวน 4 ราย โดยปี 2563 โรงพยาบาลเบตง มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 148 ราย

เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก จำนวน 29 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน จำนวน 119 ราย ได้รับยา rtpA จำนวน 13 ราย และในปี 2564 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 121 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก จำนวน 8 ราย เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน จำนวน 113 ราย ได้รับยา rtpA จำนวน 12 ราย


ทั้งนี้การเปิด Stroke Unit จะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตรา ความพิการของผู้ป่วย ลดอัตราตาย และลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้มาก เนื่องจากผู้ป่วยได้รับ การรักษาที่รวดเร็ว ครบถ้วน และมีการส่งกลับเพื่อการรักษาต่อเนื่องในชุมชน ได้ครอบคลุมผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ