พิจิตร – ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อ ส.ส.เร่งรัด ช่วยให้เหมืองทองเปิดโดยเร็ว

พิจิตร – ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อ ส.ส.เร่งรัด ช่วยให้เหมืองทองเปิดโดยเร็ว

เครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าในอำเภอทับคล้อ และเครือข่ายชาวบ้านรอบเหมืองทองอำเภอทับคล้อ และชมรมคนรักเหมืองทองได้มายื่นหนังสือให้นายภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร เขต 2 ให้ช่วยเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการเปิดเหมืองทองโดยเร็ว จะทำให้เศรษฐกิจของอำเภอทับคล้อดีขึ้น ตลาดนัด ร้านขายของชำ ร้านขายส่ง ธุรกิจบ้านจัดสรร รีสอร์ท ฯลฯจะได้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม ตลอดถึงพนักงานรอบเหมืองที่เดินทางไปทำงานที่อื่นจะได้กลับมาทำงานใกล้บ้านได้อยู่กันพร้อมหน้า ครอบครัวมีความสุขต่อไป

ไอซ์ ทับคล้อ /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว