ลำพูน – มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม”ต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5″

มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม”ต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5″ แบ่งปันอุ่นไอและความห่วงใยสู่พี่น้องและเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายภาณุพงษ์ ชมภู หัวหน้าชุดปฏิบัติงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ประจำจุดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครฯ ประจำจุดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, จุดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , จุดอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , จุดอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , จุดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติลำพูน ได้ร่วมจัดกิจกรรมต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 เพื่อแบ่งปันอุ่นไอและความห่วงใยสู่พี่น้องและเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ที่ 6 บ้านแม่อ่างขาง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกิจกรรมต่างๆทั้งการทำอาหารแจกเด็กนักเรียน ทาสีรั้วอาคารโรงเรียน ซ่อมแซมร่องดินห้องสมุด ช่อมแซมและบำรุงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เสริมทักษะ เครื่องนอน เครื่องกันหนาว ข้าวสาร เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

นายภาณุพงษ์ฯ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “มาตราที่ 136 ตามพระราชบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า ด้วยมูลนิธิฯ จัดเป็นมูลนิธิบรรเทาสาธรณภัยและดำเนินงานให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณะสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ได้รับการประสานจากบุคลากรในพื้นที่ว่า โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาร นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาและขนเผ่ากะเหรี่ยง อายุตั้งแต่ 3 – 14 ปี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทางโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ประสบปัญหาด้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค มีไม่เพียงพอ และทางโรงเรียนฯ ยังมีความต้องการ อุปกรณ์ฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเครื่องเล่นสนาม รวมถึงสีสำหรับทาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน ที่มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยปัจจุบันโรงเรียนแม่อ่างขาง มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 223 คน มาเรียนแบบมาเช้า-เย็นกลับ ส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธุ์บนพื้นที่ราบสูง มีฐานะยากจน”

“ทางมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดจัด กิจกรรมโครงการ “ต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้องครั้งที่ 5 ” ขึ้นในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านอ่างขาง โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเลี้ยงอาการกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน และกิจกรรมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียน รวมถึงกิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) องค์กรเอกชน และร้านค้าทั้งในจัหวัดเชียงใหม่ และในจังหวัดลำพูน ได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุน จนทำให้โครงการฯประสบความสำเร็จอย่างงดงาม”..นายภาณุพงษ์ฯ เปิดเผยในที่สุด

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน
ภาพนิ่ง : มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่