“อลงกรณ์”เผยขบวนรถไฟสาย”จีน-ลาว”ขนสินค้าเกษตรของไทย 20ตู้ ถึงมหานครฉงชิ่งแล้วใช้เวลา6วัน เร่งดันผลไม้ขึ้นรถไฟให้ทันฤดูกาลผลิตปี2565

“อลงกรณ์”เผยขบวนรถไฟสาย”จีน-ลาว”ขนสินค้าเกษตรของไทย 20ตู้ ถึงมหานครฉงชิ่งแล้วใช้เวลา6วัน เร่งดันผลไม้ขึ้นรถไฟให้ทันฤดูกาลผลิตปี2565 รอเพียงจีนเปิดด่านตรวจพืชสถานีรถไฟโมฮ่าน สื่อจีนตื่นเต้นเสนอข่าวครึกโครมชี้เป็นการเปิดศักราชใหม่ของการขนส่งทางรถไฟของไทยเร็วกว่าขนส่งทางเรือ4เท่า

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรของไทยล็อตแรก20ตู้คอนเทนเนอร์โดยรถไฟสายจีน-ลาวจากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้สู่ด่านรถไฟโมฮ่านของมณฑลยูนนานได้ขนส่งถึงมหานครฉงชิ่งโดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น6วันตั้งแต่เดินทางออกจากสถานีเวียงจันทน์ใต้เมื่อเวลา15.00ของวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาในสปป.ลาว3วันและการเดินทางในจีนอีก3วัน โดยได้สรุปตารางเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนจากไทยผ่านสปป.ลาวข้ามพรมแดนจีนจนถึงภาคตะวันตกของจีนคือมหานครฉงชิ่งเชื่อว่าจะสามารถลดเวลาในการขนส่งในอนาคตเหลือเพียง4วันเมื่อมีการปรับตัวการทำงานของทุกฝ่าย เป้าหมายต่อไปคือการเร่งเปิดบริการอย่างเป็นระบบ การลดเวลาการขนส่งตลอดห่วงโซ่โลจิสติกส์เพื่อขยายการขนส่งทางรถไฟสายนี้สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าว ยางพารา ผักผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์ม กล้วยไม้ น้ำตาล และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพาะผลไม้เช่นทุเรียน มังคุด เงาะเป็นต้นโดยมีเป้าหมายให้สามารถขนส่งทางรถไฟให้ทันฤดูกาลผลิตปี2565ขณะนี้ฝ่ายไทยและสปป.ลาวพร้อมแล้วรอทางจีนเปิดทำการด่านตรวจพืช ณ สถานีรถไฟโมฮ่านภายใต้พิธีสารที่ได้ตกลงกันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือกับทางการจีนให้เร่งดำเนินการหลังเทศกาลตรุษจีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้จะรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)ในวันที่17ก.พ.นี้

“นับเป็นขบวนสินค้าปฐมฤกษ์ของไทยที่สามารถเปิดบริการได้เป็นขบวนแรกและเป็นการเปิดศักราชใหม่ของนโยบายอีสานเกตเวย์ เชื่อมอีสานเชื่อมโลกด้วยเส้นทางรถไฟจีน-ลาวตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายโลจิสติกส์เกษตรของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”

นายอลงกรณ์กล่าวว่า สื่อมวลชนในประเทศจีนให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรถไฟจากไทยไปจีนเที่ยวแรกอย่างมากโดยเสนอข่าวกันครึกโครมและวิเคราะห์ว่าเร็วกว่าการขนส่งทางเรือถึง4เท่า ดังตัวอย่างข่าวที่แปลเป็นภาษาไทยที่ยกเป็นตัวอย่างมา ณ ที่นี้
“สินค้าทางการเกษตรของไทยที่ถูกขนส่งโดยรถไฟมาถึงจีนเป็นครั้งแรก เส้นทางรถไฟจีน-ลาวทั้งสองทางเปิดให้บริการแล้ว
รถไฟบรรทุกข้าวเหนียวไทยปริมาณ500 ตัน ขบวนแรกของรถไฟสายจีน-ลาว ได้ออกจากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ในลาวและเดินทางมาถึงด่านโมฮ่านในมณฑลยูนนานของจีนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 จากนั้นใช้เวลา3วันขนส่งถึงเมืองฉงชิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน
เป็นที่รู้กันว่าการขนส่งทางรถไฟนั้นใช้ระยะเวลาในการขนส่งน้อยกว่าทางทะเลถึง 4 เท่า โดยการมาถึงของสินค้าทางการเกษตรของไทยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเปิดให้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวอย่างเป็นทางการทั้งสองทาง

การเปิดตัวรถไฟขบวนนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลไทยและลาว หลังจากบรรจุข้าวเหนียวในโรงงานของไทยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เสร็จสิ้นพิธีการศุลกากรในไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 จากนั้นจึงขนส่งทางถนนไปยังด่านท่านาเล้ง ในลาวเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร
เนื่องจากศุลกากรลาวได้ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของไทยซึ่งขนส่งทางรถไฟจากลาวไปยังจีนเป็นครั้งแรก จึงเกิดปัญหาการกักกันสินค้าระหว่างพิธีการทางศุลกากร
อย่างไรก็ตาม ด้วยการประสานงานของหลายฝ่ายทั้งไทยและลาว รวมถึงความร่วมมือของ New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd. ด้วยเหตุนี้เอง รถไฟจึงออกเดินทางจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่ไทยได้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังจีนผ่านลาว.”

https://mp.weixin.qq.com/s/G8XxIEsUfIR99Kp2IEl0cA