จันทบุรี – วัดเขตร์นาบุญญาราม จัดงานบูชาดาวนพเคราะห์ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19

จันทบุรี – วัดเขตร์นาบุญญาราม จัดงานบูชาดาวนพเคราะห์ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19

 

ค่ำวันนี้ ( 11 ก.พ.65 ) ที่ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี องสุตบทบวร เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกิจฐพร โชติสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผอ.ทท.สำนักงานจันทบุรี อาจารย์คฑา ชินบัญชร นำคณะกรรมการ ประชาชน ตัวแทนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีประชาชนร่วมขบวนแห่ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ที่อัยเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นการชั่วคราวบนรถออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีรอบเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีพร้อมขบวนมังกร สิงโต

หลังจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ ปีขาลมั่นคง เงินทองมั่งคั่ง พรั่งพร้อมความสุขโดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ภายในงานได้จัด ให้มีพิธีทำบุญกราบสักการะพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และดาวนพ เคราะห์ทั้ง 9 ร่วมจุดเทียนอายุวัฒนะ ทำบุญพะเก่ง เวียนเทียนประทักษิณ รอบอุโบสถ ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีแก้ปีชง ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมโคมไฟ รับปีขาล เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ที่จะได้ร่วมสืบ สานประเพณีตลอดเทศกาล ที่สำคัญอย่างยิ่ง ในปีนี้ถือเป็นบุญอัน ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดจันทบุรี

ที่ได้รับพระเมตตาจาก เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก ทรงมีพระกรุณาประทานไฟพระฤกษ์ สำหรับจุดเทียนประทีป บูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาอย่างสูงยิ่ง และ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน “โคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป” เพื่อจุดถวาย พระพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆะบูชาต่อคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมพิธีทุกท่านอีกด้วยพุทธศาสนิกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมพิธีบูชาดาว สืบสานประเพณี วัฒนธรรมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก