นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาสนำข้าราชการตำรวจจิตอาสา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เยี่ยมผู้ป่วย ติดเตียง และสมุยผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือต่อไป

นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาสนำข้าราชการตำรวจจิตอาสา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เยี่ยมผู้ป่วย ติดเตียง และสมุยผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือต่อไป

 


วันนี้ 11 ก.พ. 65 พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ตำบลลำภู และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ออกเยี่ยม นายรอสลี มูเซ ซึ่งอดีตโต๊ะอีหม่านประจำมัสยิดบ้านทุ่งขนุนซึ่งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ยากไร้ สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาสุขภาพ พร้อมมอบน้ำผลไม้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ตำบลลำภู และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบรถเข็นวิลแชร์ 1 คัน พร้อมน้ำผลไม้ให้ชาวบ้านตำบลลำภู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส