ปทุมธานี-เทศบาลตำบลบางพูน ออกทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปทุมธานี-เทศบาลตำบลบางพูน ออกทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
**************************

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 2 ชุมชนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยนายณัฐพล มงคล รองนายกเทศมนตรี นายเขตโสภณ ฮ้อแสงดี รองนายกเทศมนตรี นายธงชัย กองดอน ที่ปรึกษานายก นายสุชาติ เจริญจุฑารักษ์

นายพล มินบำรุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พ.อ.อ.วัชรพล กระตุดเงิน ปลัดเทศบาล นายมาโนช สินธุจริวัตร รองปลัดเทศบาล ร.อ.หญิงชฎารัตน์ สมวี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางมาเรียม วรพันธ์ ผอ.กองคลัง
น.ส.วันนา ปัญญะ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ น.ส.สุทธิดา เอี่ยมสำอาง ผอ.กองการศึกษา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมงานสัตวแพทย์ ทีมงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และจิตรอาสา เข้าร่วมกิจกรรม


ด้านนายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน กล่าวเสริมว่า ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางพูน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานีและปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบางพูนประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ หมู่ที่ 2 ได้แก่ชุมชนวัดเปรมประชากร ชุมชนตลาดล่างชุมชนหมู่ไผ่และชุมชนเอกมงคลเจริญพัฒนา ทางเทศบาลตำบลบางพูน ได้จัดโครงการและกิจกรรมดีๆในวันนี้ให้เกิดขึ้นมาได้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดป้องกันโรคระบาดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนตำบลบางพูนปลอดภัยจาก โรคระบาดต่างๆ

ซึ่งกำลังมีมากมายในขณะนี้ทั้งโรคโควิด ไข้เลือดออก หรือแม้แต่โรคพิษสุนัขบ้ากระผมและทีมงานที่เข้มแข็ง ไม่เคยละเลยที่จะมอบความปลอดภัยให้กับลูกบ้านและประชาชนในความดูแลสิ่งใดที่เป็นความสุขต่อประชาชนผมและทีมงานพร้อมจะดำเนิน การทันทีและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายที่สำคัญของเราที่ได้มาร่วมลงพื้นที่ในวันนี้ ได้แก่ท่านสุรเชษฐ์ ปิ่นทิพย์ สัตวแพทย์อาวุโสรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ท่านนิยมดาวศรี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์และหมอนัท กำลังสำคัญในการดำเนินการขอบพระคุณทีมปศุสัตว์ทุกคน ขอบคุณครับท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน