ปทุมธานี-อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย อบต.คลองหก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด

ปทุมธานี-อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย อบต.คลองหก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด
*************************

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 น. นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานุการนายก อบจ.ปทุมธานี นายธนศักดิ์ แป้นมุข ที่ปรึกษา นายก อบจ.ปทุมธานี นายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ.เขต 7 อ.คลองหลวง ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ.เขต 3 อ.คลองหลวง และ นายสมพร บุญมา สมาชิกสภา อบจ.เขต 6 อ.คลองหลวง นายศรายุทธ แหยมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก และคณะผู้บริหาร อบต.คลองหก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด หมู่14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นายอดุลย์ วิเชียรชัย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2561 เจ้าของอดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้

สำหรับ “อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด” เป็นศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร และยังมีเป้าหมายในอนาคตอยากจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเต็มรูปแบบโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับงานเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ทำนาเพียงอย่างเดียว มาเป็นการเกษตรแบบพร้อมยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตในรูปแบบของบันได 9 ขั้นสู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเกษตรเกษตรที่ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนแห่งนี้ ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยนำแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่มาแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ที่มีการจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องและเกื้อกูลกันเพื่อให้ได้ผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมการเกษตรที่ผลิตและจำหน่าย ก็มีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดขอนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดขอนเพื่อตัดดอกจำหน่ายและแปรรูปทำการเกษตรแบบผสมผสานได้แก่ทำนาปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพร

เลี้ยง ไก่เป็ด ปลา กบ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างและไม้ 5 ระดับ (ไม้สูงกลางเตี้ยเรี่ยดินกินยันหัว) แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นการแปรรูปกล้วยแปรรูปเห็ด พร้อมทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล เปลี่ยนแปลงพื้นที่ 8 ไร่เป็นโคกหนองนาโมเดล โดยใช้หลักภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้จริง ด้าน นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานุการนายก อบจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้มีนโยบายในการจะสนับสนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน ถายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จึงได้ให้ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูล และเตรียมพร้อมผลักดันและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านภายใต้อำนาจ ของ อบจ.ปทุมธานี ซึ่งที่ อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด ถือเป็นศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน และเป็นศูนย์ที่จะบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรที่น่าส่งเสริมและ สนับสนุน ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกันกับทาง นายศรายุทธ แหยมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ถึงแนวทางในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จะเป็นจุดแลนด์มาร์ค จุดหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากทั้วประเทศมาท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน