เรือหลวงนเรศวร จัดสร้างเหรียญ พระนเรศวร รุ่น “Sea Sparrow พุ่งทะยาน” นำรายได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ บริจาคโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID – 19

เรือหลวงนเรศวร จัดสร้างเหรียญ พระนเรศวร รุ่น “Sea Sparrow พุ่งทะยาน” นำรายได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ บริจาคโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID – 19

 


วันที่ 10 ก.พ.65 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับมอบ เครื่องช่วยหายใจ (Oxygen Concentrator) ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจ ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลของรัฐกำหนด จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ารวม 60,000 บาท จาก เรือหลวงนเรศวร นำโดย นาวาเอก ทรงวิทย์ เรืองไวทย ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร พร้อมคณะนายทหาร และข้าราชการประจำเรือ


ภายหลังที่เรือหลวงนเรศวร ได้จัดสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น ” Sea Sparrow พุ่งทะยาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจ ดังกล่าว สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย COVID – 19 โดยมียอดสั่งจองจากผู้มีจิตศรัทธามาเป็นจำนวนมาก หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างแล้ว จึงนำรายได้มาจัดหาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 8 เครื่อง มูลค่ารวม 160,000 บาท โดยมอบให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 3 เครื่อง ที่เหลืออีก 5 เครื่อง จะนำมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อใช้ประโยชน์ และเป็นการต่อลมหายใจให้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ต่อไป


สำหรับ เรือหลวงนเรศวร ในปัจจุบันได้เข้าปฏิบัติราชการกับ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 มีหน้าที่ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ พี่ น้อง ประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบน
ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชน การปฎิบัติการจิตวิทยา และ ประชาสัมพันธ์ โดยไม่กระทบต่อภารกิจหลัก ในพื้นที่รับผิดชอบนั้น เป็นหนึ่งในนโยบายของ ทัพเรือภาค 1 เช่นกัน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
ภาพ เรือหลวงนเรศวร/กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
ข่าว กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1