“พัชรี อาระยะกุล”ปลัด พม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.น่าน

“พัชรี อาระยะกุล”ปลัด พม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.น่าน

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 “นางพัชรี อาระยะกุล” ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.น่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงานของหน่วยงาน One Home พม.น่าน

ในเรื่องการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามนโยบายของกระทรวง พม.พร้อมให้ขวัญและกำลังใจบุคลากรกระทรวง พม. ในการทำงานแก้ไขปัญหาสังคม

ในการนี้ “นายธนู ธิแก้ว”ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 พร้อมทีมหน่วยงาน One Home พม.น่าน ให้การต้อนรับด้วยความปิติที่ท่านปลัดฯพร้อมด้วยคณะฯห่วงใยการปฎิบัติงานของบุคลากรส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดี