มุกดาหาร นรข.เตือนนักท่องเที่ยวออกไปตั่งวงกินเล่นน้ำตามสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงเด็ดขาด

…………………………………………………………….
มุกดาหาร -หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่าออกไปตั่งวงดื่มกินแล่นน้ำตามเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงอาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและอาจผิดกฎหมายย้ำพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ที่ท่องเที่ยว

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานีเรือมุกดาหาร นาวาโท เฉลิมศักดิ์ ไชยกิจ หน.สน.เรือ นรข.มุกดาหารเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำเเม่น้ำโขง สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.) ออกประกาศเตือนเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว เรื่องของสันดอนเกิดใหม่บริเวณกลางแม่น้ำโขงเนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำโขงได้มีการลดระดับของน้ำลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีสันดอนเกิดใหม่เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าใจว่าสามารถลงไปทำกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวได้เพราะเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยยังไม่ชัดเจนเสี่ยงทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ นรข.มองเห็นนักท่องเที่ยวพากันออกสนุกสนานกันที่สันดอนทรายซึ่งเกิดจากบริเวณกลางแม่น้ำโขง โดยไม่มีพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกันกับริมฝั่งโขงของประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่บริเวณนี้ อยากจะบอกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวล่าสุดมีนักท่องเที่ยวบรรทุกเรือติดเครื่องยนต์ความเร็วมาที่ จ.มุกดาหารแล้วพากันขับเรือออกไปตั่งวงดื่มกินและเล่นน้ำอยู่สันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงเนื่องจากระดับน้ำผันผวนหนักระดับน้ำจะหนุนขึ้นลดลงแต่ละวันไม่แน่นอน อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้และสุมเสียงเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและชุ่มเสียงทำผิดกฎหมายระว่างประเทศ

นาวาโท เฉลิมศักดิ์ ไชยกิจ หน.สน.เรือมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในส่วนของสันดอนทรายมีสันดอนที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นมันมีความแตกต่างกันกับหาดทราย ซึ่งหาดทรายจะต้องเป็นหาดทรายที่เกิดขึ้นจากฝั่งไทย เวลาน้ำลงก็จะเป็นหาดทรายยื่นออกมา โดยมันต่างจากสันดอนซึ่งเกิดจากบริเวณกลางแม่น้ำโขง โดยไม่มีพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกันกับริมฝั่งโขงของประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่บริเวณนี้ อยากจะบอกกับประชาชนว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดมีนักท่องเที่ยวบรรทุกเรือติดเครื่องยนต์ความเร็วมาที่ จ.มุกดาหารแล้วพากันขับเรือออกไปตั่งวงดื่มกินและเล่นน้ำอยู่สันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงซึ่งสุมเสียงเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและซุ่มเสียงทำผิดกฎหมายระว่างประเทศย้ำพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ที่ท่องเที่ยว เพราะอาจผิดกฎหมายระว่างประเทศ

โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ นรข.เห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยออกไปตั่งวงกินดื่มและเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเรือออกไปบอกกล่าวกับกุ่มนักท่องเที่ยวว่าไม่สามารถออกมาเที่ยวใน สันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงแห่งนี้ได้เพราะสุ่มเสียงเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและชุ่มเสียงทำผิดกฎหมายระว่างประเทศเจ้าหน้าที่ นรข.ต้องนำเรือออกไปรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดเข้าเขตแดนไทยด้วยความปลอดภัย.
*****************************************


ภาพ/ข่าว พวงเพชร-สุรศักดิ์-เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777