วธ.พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ชูเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.พังงา

วธ.พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ชูเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.พังงา

 


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นสถานที่ที่รำลึกเหตุการณ์และการเฝ้าระวังเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ทั้งยังเป็นสถานที่เก็บหลักฐานของเหตุการณ์ และยังแสดงถึงความร่วมมือของคนไทย และ คนทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมรำลึกทุกปี รวมถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าของชุมชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม

ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของวธ.คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มและงานปรับปรุง ภูมิทัศน์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
สำหรับพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. วธ.ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีผ่านระบบออนไลน์และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และแฟนเพจเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ผู้นำชุมชนและชาวตำบลบางม่วง เข้าร่วม ณ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม การแสดงทางวัฒนธรรม และร้านค้าตลาดชุมชน อีกด้วย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ โดยอาคารจัดแสดงหลักเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านหน้าออกแบบเป็นเส้นโค้งในรูปแบบของคลื่น และมีช่องเปิดรับแสงเป็นทรงกลมแบบฟองคลื่นกระจายตามความยาวของอาคารทำให้ภายในอาคาร เกิดที่ว่างคล้ายท้องคลื่นยาวตลอดห้องจัดแสดง โดยมีหอเตือนภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เป็นแลนด์มาร์กที่ให้ผู้มาเยี่ยมเยียนสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพได้โดยรอบ การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่ เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1.จัดแสดงภายนอกอาคาร จัดแสดงเรือประมง 2 ลำ ที่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดพาเข้ามาจากชายฝั่ง ส่วนที่ 2.บริการข้อมูล ขายของที่ระลึก ห้องมัลติมีเดียเหตุการณ์ภัยสึนามิ ส่วนที่ 3. จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวประกอบวัตถุจัดแสดงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และส่วนที่ 4. เป็นพื้นที่ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 076410245 และสายด่วนวัฒนธรรม 1765

เขียนข่าวโดย:ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์