รมว.เฮ้ง สั่งลุย ส่งผู้ตรวจ ร่วมสมาคมจัดหางาน เช็คศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไทยไปซาอุฯ

รมว.เฮ้ง สั่งลุย ส่งผู้ตรวจ ร่วมสมาคมจัดหางาน เช็คศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไทยไปซาอุฯ

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ณ สถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย โดยนางดรุณี กล่าวว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งจัดหาแรงงานไทยที่มีศักยภาพเข้าร่วมทำงานในซาอุดีอาระเบียนั้น ในเรื่องนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขานรับและเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในทันที และในวันนี้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ดิฉัน ร่วมคณะ นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มา ตรวจความพร้อมของสถานที่ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ที่สถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี จังหวัดปทุมธานี

นางดรุณี กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ตรวจความของสถานที่ทดสอบฝีมือแรงงานเคทีซีแห่งนี้ พบว่ามีความพร้อมและความเหมาะสมทั้งในเรื่องของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัย และคุณสมบัติของผู้ควบคุมการทดสอบ ซึ่งผ่านการรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานในจำนวน 4 สาขา 24 ตำแหน่ง ได้แก่ สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างยนต์ และสาขาช่างก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับฝ่ายซาอุดีฯ ที่กำลังเปิดประเทศตามนโยบายวิสัยทัศน์ 2030 จึงมีความต้องการแรงงานต่างชาติในทุกสาขาจำนวนมากถึง ประมาณ 8 ล้านคน ทั้งภาคอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ งานช่าง และงานภาคบริการ เนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานฝีมือ และกึ่งฝีมือ งานทางด้านช่าง วิศวกร โดยเฉพาะในภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ นวดสปา เชฟ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในซาอุฯ 1,345 คน ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปทำงาน และระบบ Re-entry โดยมีตำแหน่งที่เข้าทำงานในหลายประเภท เช่น ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค ช่างเครื่องยนต์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร คนงานผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไป คนงานควบคุมเครื่องจักร ผู้ช่วยกุ๊ก แม่บ้าน ภายหลังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะมีการหารือในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดถึงตำแหน่งงานและทักษะฝีมือตามความต้องการ รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการทดสอบฝีมือแต่ละสาขา ภายใต้หลักการ รัฐจัดส่ง เอกชนจัดหา โดยความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะใช้ทดสอบฝีมือแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งแรงงานไปทำงานในซาอุดีอาระเบียต่อไป