สุโขทัย-ป้ายทะเบียนเลขสวยสุโขทัย ได้รับความสนใจประมูล 35 คึกคักหมายเลขความหมายดี มีลงคล

สุโขทัย-ป้ายทะเบียนเลขสวยสุโขทัย ได้รับความสนใจประมูล 35 คึกคักหมายเลขความหมายดี มีลงคล

 

นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ และคณะบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ร่วมจัดการประมูลป้าย หมวดอักษร กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ตสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เมื่อ 30 มกราคม 2565


สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสำหรับใช้ในกิจการความปลอดภัยทางถนน ผู้สนใจเลขทะเบียนมงคล ออกแบบกราฟิกรูปแบบที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของผู้ที่สะสมป้ายทะเบียนรถยนต์หมวดอักษรและเลขสวย ได้ปิดลงทะเบียนพร้อมประมูลวันที่ 30 มกราคม 2565 ซึ่งยอดมูลค่าในการจัดประมูลครั้งนี้ 14,112,197 บาท และหมวดอีกษรเสริม หรือหมวดอีกษรเดิมที่ร่วมประมูลด้วย 3,622,000 บาท ราคาสูงสุด กท 9999 ราคาที่ 620,000 บาท กท 8 สู้ราคากันถึง 75 ครั้ง ผู้ชนะที่ราคาที่ 288,000 บาท ส่วนราคาน้อยสุด คือ กท.3003 อยู่ที่ 12,000 บาท


นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้เข้าร่วมประมูลและทางอินเตอร์เน็ตที่ให้ความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนในหมวดอักษร กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัยจำนวนมาก และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเชิญชวนต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจรับทราบมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประมูลในครั้งนี้ ถือเป็นการประมูลในรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตด้วย และซึ่งถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล (NEW NORMAL Auction) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความสะดวก และความปลอดภัย ของผู้สนใจร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวย ของป้ายจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ หมวดอักษร กท สำหรับรถเก่ง รถกระบะ 4 ประตู และรถแวน 7 ที่นั่ง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย


การประมูลหมายเลขทะเบียน กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายได้จากการประมูลจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862