คุมประพฤติภาค 4 จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม รอบชิงชนะเลิศภาคอีสานตอนบน

คุมประพฤติภาค 4 จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม รอบชิงชนะเลิศภาคอีสานตอนบน

 

วันที่ 30 มกราคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม และโครงการ การประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ ระดับภาค 4 โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ในฐานะสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 4 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศไทยต่อไป โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 4 ทั้ง 15 สำนักงาน ,ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายคุมประพฤติภาค 4 เข้าร่วมโครงการ


นายอนุตร รัตตากร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติระดับภาค ทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,นนทบุรี ,ชลบุรี ,นครราชสีมา ,ขอนแก่น ,เชียงใหม่ ,พิษณุโลก ,นครปฐม ,สุราษฎร์ธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในด้านการทำอาหารให้กับผู้กระทำผิดที่มีความสนใจในด้านการทำอาหาร
ภายใต้แนวคิด “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ” เพื่อส่งเสริมผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลให้มีโอกาสยกระดับฝีมือในด้านการทำอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งนำผู้ชนะเลิศในระดับจังหวัดร่วมประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค พร้อมเข้าสู่การแข่งขันประกวด Street Food สร้างอาชีพ ในระดับประเทศต่อไป


โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 4 จำนวน 15 สำนักงาน คือ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี, มุกดาหาร, นครพนม, เลย, มหาสารคาม, บึงกาฬ, กาฬสินธุ์, หนองบัวลำภู, สกลนคร, ร้อยเอ็ด, หนองคาย, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล, สาขาชุมแพ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย รวม 78 คน
การดำเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศาลจังหวัดขอนแก่น ,ศาลแขวงขอนแก่น ,เทศบาลตำบลพระลับ ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ,หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด ภาค 4 ทั้ง 15 สำนักงาน


ด้าน นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกฝ่าย ได้ร่วมกันส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแล ให้มีโอกาสยกระดับฝีมือในด้านการทำอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และได้นำการแก้ไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ มาจัดกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ผนวกเข้ากับงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 4 โดยบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และจะมีการนำผู้ชนะเลิศในการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค ส่งเข้าสู่การแข่งขันประกวด Street Food สร้างอาชีพ ในระดับประเทศอีกด้วย


แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยการสร้างอาชีพ เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ได้มีโอกาสฝึกอาชีพมีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป
การแข่งขันประกวด Street Food สร้างอาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารคาว และอาหารหวาน โดยมี เชฟอำนาจ คำนำ กรรมการสมาคมเดอะเชฟ ประเทศไทย ,นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะขอนแก่น และพันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน ภาคอีสาน เป็นกรรมการตัดสินการประกวด


ประเภทอาหารหวาน มีเข้าแข่งขัน 13 ทีม ผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น และประเภทอาหารคาว มีเข้าแข่งขัน 15 ทีม ทีมชนะเลิศได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทีมที่ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันประกวด Street Food สร้างอาชีพ ในระดับประเทศ