สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครู-นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อcovid-19 โรงเรียนไชยะวิทยา

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครู-นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อcovid-19 โรงเรียนไชยะวิทยา

 


นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป และนายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายกฯ อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และบุคลากร อบจ.สุโขทัยลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ ครู-นักเรียน โรงเรียนไชยะวิทยา ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ covid-19 ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของ และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จากนั้นได้นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัว ณ วัดสิริเขตคีรี ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อให้กำลังใจ ครู-นักเรียน และบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจ ATK ให้กับผู้กักตัว ซึ่งผลการตรวจเป็นลบ 100% แต่ยังอยู่ภายในสถานที่กักตัวต่อ ให้ครบ 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค Covid – 19 อย่างเคร่งครัดและชาวชุมชนปลอดภัยทั่วกัน

ทั้งนี้นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ให้ความสำคัญกับประชาชนในทุกพื้นที่ ได้เร่งรัดจัดหาและส่งมอบชุดตรวจ ATK รวมทั้ง ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ส่งมอบแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานส่วนราชการ โรงพยาบาล และสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานศึกษา และเป็นการตรวจตัดตอนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป และให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวตามพื้นที่ และกลุ่มครู-นักเรียน ที่เฝ้าระวังในระยะนี้

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862อ