จังหวัดสระบุรี/ส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี/ส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4kww_bYy7UI[/embedyt]

 

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา 9.30 น . ณ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมตลาดวัฒนธรรม ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมนโยบายในการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชน และสังคมอยู่ดี กินดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

และเป็นการกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า ให้กลับมาฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และยังส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงการเยียวยาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน และผู้ประกอบการตลาดวัฒนธรรม ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้ชุมชน เกิดความเข้มแข็งและเกิดสำนึกรักท้องถิ่น

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน