เพชรบูรณ์-อำเภอเมืองเปิดตลาดคนไทยยิ้มได้ บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

เพชรบูรณ์-อำเภอเมืองเปิดตลาดคนไทยยิ้มได้ บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

 

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ตลาดคนไทยยิ้มได้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาค่าครองชีพประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการเปิด ตลาดคนไทยยิ้มได้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น จากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบของประชาชน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จึงได้ดำเนินโครงการ ตลาดคนไทยยิ้มได้ โดยมีบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบการ ร้านค้า นำ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช อาหารแห้ง สินค้า OTOP พืชผักราคาถูก และสินค้าอุปโภค บริโภค อื่นๆ มาจำหน่ายในราคาประหยัด เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

โดยในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ลงตรวจสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวังชมภู ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุน และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์