สระบุรี/ดร.มงคล ศิริพัฒนกุลประธานผู้บริหารสระบุรีวณิชชากร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระบุรีมอบอาคาร ประชุม SVG Saraburi Vanicha Gorn ให้โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง (ชมคลิป)

สระบุรี/ดร.มงคล ศิริพัฒนกุลประธานผู้บริหารสระบุรีวณิชชากร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระบุรีมอบอาคาร ประชุม SVG Saraburi Vanicha Gorn ให้โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=A3ofa0Z1jGg[/embedyt]

วันที่16 มกราคม 2565 เวลา09.00 น. ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานผู้บริหารสระบุรี วณิชชากร กรุ๊ป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระบุรี ส่งมอบอาคารหอประชุม SVG Saraburi Vanicha Gorn ให้โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบอาคารและเปิดป้ายและทำบุญนิมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ การดำเนินก่อสร้างในปี พ.ศ.2563 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆโรงเรียน และจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 28 ปี ทำให้เกิดการชำรุด ทรุดโทรม ตามกาลเวลา การจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นไปด้วยความลำบาก ด้วยสภาพอากาศในหอประชุมที่ร้อน ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้เต็มที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม มี นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงหอประชุมแห่งนี้ จึงร่วมประชุมปรึกษา หารือ กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจำนวน 950,000 บาท และการออกแบบการก่อสร้างจากท่าน ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระบุรี ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง (ในสมัยนั้นมีชื่อว่า โรงเรียนมิตรภาพสระบุรี จบการศึกษาระดับชั้น ป.7 เร่งเห็นว่าหอประชุมนี้จะเป็นสถานที่เพิ่มพูนความรู้ จัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน และเป็นการส่งเสริมการศึกษา มีภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนในการปรับปรุงเวที ผนัง หลังคา ซึ่ง ส.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ใน การประสานงาน จำนวน 500,000 บาท โดยการสนับสนุนงบประมาณภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบแผ่นสมาร์ทบอร์ดและปูนซีเมนต์ ได้รับพระเมตตา พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย มอบเงินสนับสนุน 10,000บาท มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท

ผอ.อิทธิรงค์ – ครูจิราภรณ์ ปานะถึก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี มอบเงิน สนับสนุน 30,000 บาท คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง มอบเงินสนับสนุน44,000 บาท คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง มอบเงินสนับสนุน165,220บาทในครั้งนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และเขต 2 พร้อมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากครูประวิทย์ บุญต้น อดีตข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุณครูวินิจ แก่งขนุน อดีตข้าราชครูโรงเรียนวัดท่าวัว ในการวาดภาพ ศิลปกรรม วัดพระพุทธบาท และวัดพรพุทธฉายไว้ ด้านหน้าหอประชุม โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,600,000บาท จึงใช้โอกาสนี้ มอบอาคารดังกล่าวในวันครูครบรอบ66ปีอีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน