ตราด/อ.คลองใหญ่ จัดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีศึกษา 2564  (ชมคลิป)

ตราด/อ.คลองใหญ่ จัดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีศึกษา 2564

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tf4mnz88nMA[/embedyt]

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา ๐๗.๓๐น. ที่หอประชุมหลังใหม่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําศึกษา 2564 นายสําเนา บุญมาก อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวยกย่องชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําศึกษา 2564

โดยมีนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานกรรมการ นางกนกวรรณ รอดคง รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายมาโนช โคมเดือน ผู้อํานวนการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

โดยมีนายคมสัน ณ.รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับคณะการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพหลายรางวัลตามที่ปรากฎต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมภายใต้การบริหารของ นายคมสัน ณ.รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 1 พันคน

ในการประเมินครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและกล่าวยกย่องชื่นชมโรงเรียนในฐานะพ่อเมืองอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา นายธนวุฒิ ธนากิจ กํานันตําบลคลองใหญ่ นายนายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ รองนายกเทศบาลตําบลคลองใหญ่ และคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประเมินสอบถาม พร้อมด้วยคณะกรรมการเดินเที่ยวชมกิจกรรมของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตําบลคลองใหญ่

และกิจกรรมของนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยภาษากลาง ภาษาพื้นถิ่นที่น่าฟัง และภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา และภาษาไทย พร้อมเด็ก ๆ นำชมผลงานเที่ยวชมกิจกรรมของนักเรียนประเภทต่างๆ รวมถึงนิทรรศการภายในหอประชุมหลังใหม่ได้รับความประทับใจ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นกำลังใจแก่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก